Tôi muốn rút tiền từ tài khoản của mình. Quy trình thực hiện điều này mất bao lâu?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Chúng tôi xử lý tất cả các yêu cầu rút tiền trong vòng 24 giờ nhưng có thể mất từ 3-5 ngày làm việc để tiền đến thẻ/tài khoản ngân hàng của bạn. Chuyển khoản ngân hàng có thể mất nhiều thời gian hơn. Xin lưu ý rằng thời gian giữa chuyển tiền và nhận tiền trong tài khoản của bạn có thể thay đổi một chút do quy trình hoạt động của ngân hàng của bạn. Capital.com không chịu trách nhiệm về việc này.

Các bài viết trong mục này

Bài viết này có hữu ích không?
41 trên 71 thấy hữu ích