Mất bao lâu để đặt cọc xuất hiện trên tài khoản của tôi?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Thẻ ngân hàng thanh toán sẽ xuất hiện vào tài khoản của bạn ngay lập tức. Gửi được thực hiện qua e-ví thường nhận được trong vòng 48 giờ.

Cho một dây chuyển, nó thường mất đến 3 ngày.

Để đẩy nhanh quá trình này, bạn có thể gửi một khoản tiền để xác nhận support@capital.com.

Hãy chắc chắn rằng một ngân hàng chuyển xác nhận bao gồm tên của người gửi (tên đầy đủ của bạn), số tiền gửi và nhận (tên của nền tảng của chúng tôi VỐN COM).

Các bài viết trong mục này

Bài viết này có hữu ích không?
14 trên 26 thấy hữu ích