ใช้เวลานานเท่าใด ที่ฝากเงินจะแสดงในบัญชีของฉัน

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

การชำระเงินผ่านบัตรธนาคารจะแสดงในบัญชีของคุณทันที
การเงินฝากที่ืทำผ่าน e-wallets จะได้รับภายใน 48 ชั่วโมง
สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร แบบ wire transfer ตามปกติจะใช้เวลาถึง 3 วันทำการ

เพื่อเพิ่มความเร็วในกระบวนการคุณสามารถส่งอีเมลไปยัง support@capital.com โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการยืนยันการโอนเงินผ่านธนาคารแสดง ชื่อผู้ส่ง (ชื่อเต็มของคุณ) จำนวนเงินที่ฝาก และผู้รับ (ชื่อของแพลตฟอร์ม CAPITAL COM ของเรา)

บทความในส่วนนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
14 จาก 26 เห็นว่ามีประโยชน์