Ar mano asmeniniai duomenys bus saugūs?

Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą
Capital.com garantuoja, jog teiks visapusišką asmeninės informacijos apsaugą. Ją laikome saugiai ir bendriname tik su mus reguliuojančia institucija. Jūsų duomenų niekada neatskleisime arba neparduosime papildomoms šalims.

Articles in this section

Ar šis straipsnis buvo naudingas?
6 iš 8 pažymėjo, kad tai naudinga