Какво представлява проверката на източника на средствата?

Имате още въпроси? Подаване на заявка
Проверката на източника на средства и (или) благосъстояние (SOF/SOW) е просто термин, който означава да ви поискаме да ни изпратите под някаква форма доказателство, че вие сте спечелили тези пари с честен труд или по друг начин,  но те произхождат от законов източник. Те могат да бъдат от заплата, спестявания, продажба на имущество или друг източник. 

Има няколко изключително важни причини, поради които искаме да ни кажете от къде идват парите:

  • За да потвърдим, че операциите се извършват от вас самите

  • За да предпазим всички наши клиенти и техните средства от измама или връзка с каквато и да било незаконна дейност

За да сме в съответствие с всички закони и разпоредби срещу пране на пари и финансиране на терористи, които са приложими за нас, включително препоръките на Работната група за финансово действие

Статии в този раздел

Беше ли полезна тази статия?
5 от 7 считат материала за полезен