Какъв е минималният депозит?

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Минималният депозит е 20 EUR / USD / GBP за всички методи на плащане. Имайте предвид, че гъвкавостта ви при вземане на решения за търговия зависи от сумата, с която разполагате в баланса си.

За депозити, обработени чрез банкови преводи, приемаме само депозити, които са равни на или надхвърлят 250 EUR (или еквивалент в основната валута на сметката на клиента).

Статии в този раздел

Беше ли полезна тази статия?
55 от 60 считат материала за полезен