CFD คืออะไร

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

CFD (หรือ สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง) หมายถึง ข้อตกลงระหว่างโบรกเกอร์ และนักลงทุน เพื่อซื้อขายในความแตกต่างของราคาสินทรัพย์ โดยอ้างอิง ณ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญา
การซื้อขาย CFD ช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล หรือฟอเร็กซ์ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดังกล่าว

บทความในส่วนนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
20 จาก 21 เห็นว่ามีประโยชน์