Τι είναι η εντολή κατοχύρωσης κερδών;

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος

Μια εντολή κατοχύρωσης κερδών κλείνει αυτόματα μια ανοιχτή θέση όταν το επίπεδο τιμής φτάσει στο καθορισμένο κατώφλι. Οι εντολές κατοχύρωσης κερδών χρησιμοποιούνται για να κλειδωθούν τα κέρδη όταν δεν είστε διαθέσιμοι για να παρακολουθείτε τις ανοικτές θέσεις σας.

Για παράδειγμα, αν εκπροσωπείτε τη long Company XYZ στα 109,58 και θέλετε να βγάλετε κέρδος όταν η τιμή φτάσει στα 110,00, μπορείτε να ορίσετε αυτό το επίπεδο τιμής ως το κατώφλι κατοχύρωσης κερδών. Αν η τιμή προσφοράς φτάσει στα 110,00, η ανοικτή θέση κλείνει από το σύστημα και διασφαλίζεται το κέρδος σας.

Άρθρα σε αυτήν την ενότητα

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
4 στους 6 το βρήκαν χρήσιμο