Какво е поръчка Прибиране на печалба?

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Поръчка Прибиране на печалба автоматично затваря отворена позиция, когато ценовото ниво достигне посочения праг. Поръчките Прибиране на печалба се използват за обезпечаване на печалбата, когато не сте на линия, за да следите отворените си позиции.

Например, ако сте на дълга позиция Компания XYZ при 109,58 и искате да си вземете печалбата, когато цената достигне 110,00, можете да зададете това ценово ниво като праг на Вашата поръчка Прибиране на печалба. Ако цената „купува“ достигне 110,00, отворената позиция се затваря от системата и Вашата печалба е сигурна.

Статии в този раздел

Беше ли полезна тази статия?
4 от 6 считат материала за полезен