Има ли някакви изисквания за документите, доказващи адреса?

Имате още въпроси? Подаване на заявка
Документът следва да е издадено в рамките на последните 6 месеца и да съдържа цялото Ви име и адрес. Всички снимки/сканирани изображения следва да са видими, а тестът следва да е четлив. 

Статии в този раздел

Беше ли полезна тази статия?
22 от 28 считат материала за полезен