Какви документи мога да предоставя, за да докажа адреса си?

Имате още въпроси? Подаване на заявка
Можете да качите един от следните документи:
  • Банково извлечение

  • Писмо от банката Ви с логото на банката

  • Екранна снимка на онлайн банкиране с логото на банката

  • Извлечение по кредитна карта

  • Сметка за електричество, вода, телевизия или стационарен телефон

  • Данъчна декларация или данъчна квитанция от местен орган

  • Удостоверение за местожителство 

Статии в този раздел

Беше ли полезна тази статия?
12 от 16 считат материала за полезен