Защо моята позиция е затворена?

Имате още въпроси? Подаване на заявка

За да Ви предпази от получаване на отрицателен баланс, Capital.com може изцяло или отчасти да затвори Вашата позиция, ако собственият капитал на Вашата сметка не отговаря на изискването за марж и/или ние не сте контактували с нас от известно време.

Моля, уверете се, че поддържате достатъчен капитал в сметката си, за да запазите Вашите позиции отворени.

Статии в този раздел

Беше ли полезна тази статия?
13 от 34 считат материала за полезен